مراحل تهیه و چاپ گزارشی، مقاله، پایاننامه و کتاب

نویسنده(ها): مهندسین
اطلاعات انتشار: سال
کلمات کلیدی: دانش رسان، شیوه تحقیقی و نگارش

* - هرگاه نقل قولی ضمن نقل قولی دیگر بیاید، آن را در میان علامت نقل قول مفرد «()» قرار می دهند. * - هرگاه دو جمله کامل با «واو» به یکدیگر معطوف شوند، نقطه فقط در پایان جمله دوم قرار میگیرد.۱. موارد دیگری از آیین نگارش و فن ویراستاری در مبحث مراحل تهیه و چاپ کتاب ملاحظه شود. * چرا در تحریر هر نوع نوشته مخصوصاً کتاب و مقاله و پایاننامه و گزارش باید از علائم و...


نقش مؤثر نقطه گذاری در خط و ساختار زبان فارسی

نویسنده(ها): مهندسین
اطلاعات انتشار: سال
کلمات کلیدی: دانش رسان، شیوه خط و ساختار زبان فارسی

از این نظر که در این موضوع، هیچگاه صورت واحد و اتفاق نظری وجود نداشته و پیوسته در برابر سلیقه های مختلف دستخوش دگرگونی بوده و هست، نکات مورد اختلاف در رسم الخطها تطبیق گردیده و وجوهی که به تشخیص نگارنده کمتر استثناپذیر بود، با توجه به مسایل گوناگون فنی و سهولت نگارش و امور چاپ، پیشنهاد شده است. لازم به یادآوری است که نقطه گذاری در زبانهای خارجی جزء استانداردهای مشخص و عدول ناپذیر دارد....


متدولوژی عملیات کنترل و ممیزی اماکن در پایلوت مطالعات کاهش آب بحساب نیامده مشگین شهر

نویسنده(ها): یدا... جواهری، علیرضا بابایی عبدالهی، فرهاد صبور
اطلاعات انتشار: همایش آموزشی تخصصی آب بحساب نیامده، سال
کلمات کلیدی: -

از جمله طرحهای مطرح در طی چند سال اخیر ، طرح کاهش آب بحساب نیامده بوده که در طول شش سال گذشته توسط معاونت طرح ملی تحقیق ، توسعه و بهسازی آب کشور و در حال حاضر نیز توسط دفتر مطالعات کاهش آب بحساب نیامده شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور با کمک مشاوران و کارشناسان داخلی در چندین شهر کشور با جدیت تمام انجام و یا در حال انجام بوده و اثرات بسیار مفیدی در زمینه ارتقا بهره وری و کاهش تلفات آب حاصل...


روشهای پیشرفته سنجش تولید و مصرف آب با استفاده از توابع GIS در کاهش آب بحساب نیامده

نویسنده(ها): اصغر روحانی، محمدرضا جواهری
اطلاعات انتشار: همایش آموزشی تخصصی آب بحساب نیامده، سال
کلمات کلیدی: -

امروزه که استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیائی GIS در شرکتهای خدمات شهری و خصوصاٌ آب و فاضلاب از حالت مزیت خارج شده و به یک نیاز تبدیل گردیده جای آن دارد که با دید کاربردی تری به آن نگریسته شود و از آنجا که این مهم به امور آب بحساب نیامده سپرده شده است بجا دیدیم در این مقاله ضمن معرفی توابع اصلی GIS آنها را از دید آب بحساب نیامده بررسی کرده و به تعدادی از کاربردهای عملی آنها اشاره شود .


گزارشی از عملکرد و تجربیات واحد کاهش آب بحساب نیامده در شهر یزد

نویسنده(ها): سیاوش پاکدل
اطلاعات انتشار: همایش آموزشی تخصصی آب بحساب نیامده، سال
کلمات کلیدی: -


کاربرد سیستمهای اطلاعات جفرافیائی در کاهش آب بحساب نیامده از زاویه تاثیرات آن بر افزایش درآمدها و کاهش هزینه ها در شرکت های آب و فاضلاب

نویسنده(ها): هادی جعفری
اطلاعات انتشار: همایش آموزشی تخصصی آب بحساب نیامده، سال
کلمات کلیدی: -


کـــاهش و کنتــــرل آب بحســــاب نیــــامــده در شــرکتهـای آب و فــاضـلاب

نویسنده(ها): مجتبی غیاثی
اطلاعات انتشار: همایش آموزشی تخصصی آب بحساب نیامده، سال
کلمات کلیدی: -


فرآیند سازی کاهش و کنترل آب بحساب نیامده در شهرستان اسلام آباد غرب

نویسنده(ها): حسین ایرانی
اطلاعات انتشار: همایش آموزشی تخصصی آب بحساب نیامده، سال
کلمات کلیدی: -


علــل ایجــاد تلفــات و تکنــولــوژی پیشگیــری آن ( خطاهای مدیریتی و نقش آن در اتلاف آب )

نویسنده(ها): محمدرضا عباس زاده
اطلاعات انتشار: همایش آموزشی تخصصی آب بحساب نیامده، سال
کلمات کلیدی: -

شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور طبق برنامه های تدوین شده در کاهش آب بحساب نیامده در برنامه طرح توسعه ی 5 ساله ی کشور ، شرکتهای آب و فاضلاب را مجاب به اقدام مشابه در جهت اهداف تعیین شده نموده است و برای رسیدن به منظور فوق شرکت باید به مشابه یک سیستم طوری عمل نماید که کلیه اجزاء آن با توجه تجربیات و تخصص ها در این حرکت مثمر ثمر بوده و شرکت را یاری دهند . بدلیل مشکلات عدیده در منابع انسانی ،...


چرخش از مطالعه به اجراء‌ در کاهش آب بحساب نیامده شهر بم

نویسنده(ها): غلامرضا زین الدینی، محمد احمری
اطلاعات انتشار: همایش آموزشی تخصصی آب بحساب نیامده، سال
کلمات کلیدی: -

امروزه افزایش جمعیت و توسعه صنعتی در اغلب نقاط جهان نیاز به آب را با سرعت چشمگیری افزایش داده و حال آنکه اثرات جانبی این دو عامل بر آلوده کردن محیط زیست و عناصر حیاتی آن منجمله آب تامین آنرا هر چه بیشتر با مشکلات و هزینه های سرمایه گذاری گزاف مواجه ساخته است از اینرو تفکر جلوگیری از آلودگی منابع و هدر رفتن آب استحصالی اهمیت هر چه بیشتری بدست آورده است بدین لحاظ شهر بم را که از نظر آب و...


مهمترین شیوه های بررسی در روانشناسی اجتماعی و مردم شناسی

نویسنده(ها): مهندسین
اطلاعات انتشار: سال
کلمات کلیدی: دانش رسان، انواع مصاحبه

انواع مصاحبه به دو روش انفرادی و گروهی انجام میگیرد و یکی از گرانبهاترین وسیله تحقیق در علوم اجتماعی و از مهمترین شیوه های بررسی در روانشناسی اجتماعی و مردم شناسی است و پس از مشاهده، مستقیم ترین وسیله بررسی به شمار میرود. مصاحبه انفرادی به صورت فرد به فرد انجام میگیرد. یک تن پرسنده، و یک تن پاسخ دهنده در برابر هم قرار میگیرند و بر مبنای برنامه از قبل پیشبینی شده و با اصول و قواعد مخصوص...


تلفات آب در بک واش تصفیه خانه آب

نویسنده(ها): مصطفی اکرمی
اطلاعات انتشار: همایش آموزشی تخصصی آب بحساب نیامده، سال
کلمات کلیدی: -

منابع آب در کشور ما محدود است و روز به روز این حلقه تنگ تر می شود و طرح ملی آبهای بحساب نیامده تلاش می کند از فشار این محدودیت بکاهد . شناسائی معظلات اولین گام در جهت برنامه ریزی در راستای رفع آنها می باشد . در این قسمت تصفیه خانه های آب ، بک واش همواره اهمیت خاص داشته و شناخت و صحت بهره برداری آن از ضروریات راهبرد یک تصفیه خانه می باشد . در این مقاله سعی شده است با معرفی سیستم تصفیه آب...


تغییر متدولوژی فعالیتهای آب بحساب نیامده

نویسنده(ها): آرمان مثنایی
اطلاعات انتشار: سال
کلمات کلیدی: -

مقاله ای که در پیش روی دارید ماحصل کاوش در نوشتارهای ملی و بین المللی در زمینه مطالعات کاهش آب بحساب نیامده و دستاوردهای حاصل از هیجده ماه فعالیت عملی در این راستا و بررسی و ارزیابی از نتایج عملیات نشتیابی به میزان یکصد و پنجاه کیلومتر بعلاوه تعمیر نزدیک به یکصد فقره نشت نامرئی اعم از انشعاب و شبکه میباشد . ابتداٌ شما با اهمیت و حساسیت این مطالعه آشنا شده و سپس ضمن تشریح مشکلات و...


استراتژی ها و برنامه های کاهش تلفات در تاسیسات آب شهری برای برنامه 5 ساله توسعه آب و فاضلاب کشور به همراه پیشنهاد تشکیل گروههای کاری منطقه ای بهره برداری

نویسنده(ها): موسی نظری پور
اطلاعات انتشار: همایش آموزشی تخصصی آب بحساب نیامده، سال
کلمات کلیدی: -


برنامه عملیات کاهش و کنترل آب بحساب نیامده در بخش تلفات فیزیکی

نویسنده(ها): حمیدرضا هنری
اطلاعات انتشار: همایش آموزشی تخصصی آب بحساب نیامده، سال
کلمات کلیدی: -

نمایش نتایج ۱ تا ۱۵ از میان ۱۷۵۵ نتیجه