مدلهای ریاضی اثرات تخلیه و بارگیری بر پارامترهای DRAUGHT و TRIM کشتی و ارایه مدلهای تعدادی از تجهیزات کشتی

نویسنده(ها): مجتبی ثقفی نیا
اطلاعات انتشار: ششمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی، سال
کلمات کلیدی: آموزش، توسعه، کامپیوتر، مدلسازی، طراحی

از زمانیکه بشر به مدلسازی ریاضی پدیده های مختلف پرداخت ، توانست سکوی پرش بسیار بزرگی در توسعه و تعمیق دانش بردارد و شاید بتوان بیقین گفت یکی از تفاوتهای اساسی دیدگاه دانشمندان قبل از رزنانس ( اعم از دانشمندان یونانی ، اسلامی و ایرانی) و بعد از رزنانس در این مسئله است که دانشمندان قبل از رزنانس در بیان پدیده های مختلف به توضیح کیفی مسائل همت می گماشتند اما بعد از رزنانس درمدلسازی و تشریح...


مدلسازی انتقال آلودگی نفتی در آبهای کم عمق ساحلی : مطالعه موردی بندر نکا

نویسنده(ها): وحیدرضا جوکارنیاسر، آرش عاشور
اطلاعات انتشار: ششمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی، سال
کلمات کلیدی: الودگی نفتی، دریا، مدل تحلیلی، نکا

با توجه به اهمیت آلودگی نفتی در محیطهای دریایی، د ر این مقاله به بررسی فرآیندهای حاکم بر انتقال نفت و نحوه انتقال آنها با دو روش متفاوت پرداخته شده است . در روش اول، مدلسازی تحلیلی انتقال آلودگی نفتی در آبهای ساحلی کم عمق انجام شده است . در این روش از برخی پدیده های انتقال صرفنظر شده و از الگوی دو بعدی هیدرودینامیکی دریا در نزدیکی ساحل استفاده گردیده است.در روش دوم که بر مبنای مدلهای...


مدل سازی ریاضی کانال دسترسی بندر امام خمینی (ره)

نویسنده(ها): میثم باقری، مسعود نصیری، علیرضا مراغه ای
اطلاعات انتشار: ششمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی، سال
کلمات کلیدی: شبیه سازی، خلیج فارس، مدلسازی، مدل سازی، رسوب

در این تحقیق به تعیین مقدار الگوی رسوب گذاری و فرسایش در کانالل دسترسی بندر امام خمینی (ره) پرداخته می شود. این کانال که مسیر عبور شناورها و حرکت آنها از شمال خلیج فارس به منطقه بندر امام خمینی (ره) است با توجه به پایین بودن تراز کف آن نسبت به اطراف در معرض رسوب گذاری قرار دارد، طوری که امکان حرکت کشتی ها و شناورها با عملیات لایروبی سالانه میسر خواهد شد. بدین منظور ابتدا عوامل موثر در...


مشخصه های اقیانوس شناسی منطقه عسلویه بر اساس اندازه گیری های بلندمدت میدانی

نویسنده(ها): امیرحسین پورمندی یکتا، مرتضی منشی زاده، رضا آهنگر، حسین علیمراد
اطلاعات انتشار: ششمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی، سال
کلمات کلیدی: توسعه، 2، 1، اعتبار، روند

از دیر باز درک شرایط حاکم بر دریا و دستیابی به چگونگی تغییرات پارامترهایی همچون موج، جریانهای دریایی، جزرومد، جابجایی و حمل رسوبات و دیگر پارامترها و پی شبینی روند آنها مورد علاقه بوده است. اطلاع کافی از این شرایط موجب برنام هریزی بهینه و ساخت صحیح هر گونه مستحدثات ساحلی و دور از ساحل مورد نیاز م یگردد. جهت دستیابی به این مهم دو روش عمده وجود دارد ۱ مدلهای عددی ۲ انداز هگیریهای میدانی؛...


مدلسازی ریاضی سه بعدی پخش حرارت در اطراف سیستم های خنک کننده دریایی

نویسنده(ها): مسعود نصیری، فرشاد لطفی آزاد، زینب صبوری شرق
اطلاعات انتشار: ششمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی، سال
کلمات کلیدی: خلیج فارس، مدلسازی، طراحی، آب، انتقال حرارت

به دلیل گسترش مناطق صنعتی در بنادر کشور امروزه استفاده از سیستم های خنک کنندة دریایی بسیار رایج است. یکی از مناطق صنعتی کشور که در آن از این سیستمها استفاده فراوانی می شود، منطقة عسلویه واقع در جنوب کشور در حاشیة خلیج فارس است. فازهای مختلف مجتمع پالایشگاههای پارس، مجتمع پتروشیمی مبین، مجتمع تبدیل گاز به مایع و ... هر کدام برای خنک کردن سیستم مجتمع، آب دریا را از طریق یک آبگیر برداشت...


مدلسازی دو بعدی و سه بعدی رسوبگذاری در بندر انزلی

نویسنده(ها): اصغر بهلولب، پیمان بدیعی، همایون ذاکر
اطلاعات انتشار: ششمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی، سال
کلمات کلیدی: توسعه، مدلسازی، آب، پیش بینی، دریای خزر

بندر انزلی در ناحیه جنوب غربی دریای خزر واقع شده و به عنوان یک قطب حمل و نقل در کشور محسوب می شود. در سالهای اخیر اهمیت اقتصادی و برنامه های توسعه بندر باعث شده توجه زیادی به بخش مطالعات مسائل هیدرولیکی بندر لحاظ شود .یکی از مسائل هیدرولیکی بندر انزلی رسوبگذاری داخل بندر و لایروبی سالیانه آن میباشد. بر این اساس یکی از مسائلی که میتواند در طرح آتی بندر اثر گذار باشد مطالعه عوامل و منشا...


مدلسازی خوردگی فولاد در اتمسفر دریایی به روش شبکه عصبی مصنوعی (ANN)

نویسنده(ها): رحیم وصف پور، سعید بهجت
اطلاعات انتشار: ششمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی، سال
کلمات کلیدی: عملکرد، شبکه عصبی، شبکه عصبی مصنوعی، طراحی، مدل سازی

داده های عملیاتی برای مدل سازی خوردگی اتمسفری فولاد به روش شبکه عصبی مصنوعی به کار برده شد . تکنیک ارزش متقابل به عنوان معیار کنترل شبکه عصبی به کار برده شده و عملکرد آماری شبکه عصبی به شکل میانگینی از پنج سر ی نتا یج تست بیان گردید. ضرایب تطب یق چندگانه نشان دادند که شبکه عصبی می تواند مسئول ۷۰ درصد تغییرات در داده ها ی خوردگی فولاد باشد . نتایج آزمون همچنین نشان دادند که برآوردها ی...


مدلسازی انتقال رسوبات در دریاچه ارومیه

نویسنده(ها): مهدی شفیعی فر، محمدنبی ا...دادی
اطلاعات انتشار: ششمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی، سال
کلمات کلیدی: ایران، شوری، رسوب، مدل، محیط

دریاچه ارومیه به عنوان بزرگترین دریاچه طبیعی ایران، یک محیط بسته طبیعی با خصوصیات و مشخصات منحصر بفرد است. تغییرات صورت گرفته در طی ۲۵ سال اخیردر این دریاچه که مهمترین و تاثیر گذارترین آنها احداث بزرگراه شهید کلانتری جهت اتصال سواحل شرقی و غربی آن می باشد، خواسته یا نا خواسته تغییراتی را در رژیم هیدرودینامیکی دریاچه و بالطبع در روند تغییرات سایر پدیده ها چون انتقال شوری و رسوب در پی...


مدل سه بعدی گردش آب با الگوی باد متغیر در دریای خزر

نویسنده(ها): سورنا نسیمی
اطلاعات انتشار: ششمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی، سال
کلمات کلیدی: GIS، انرژی، ارزیابی، آب، مدل سازی

در این تحقیق یک مدل عددی آامپیوتری جهت پیش بینی گردش آبها بصورت سه بعدی ناشی از وزش باد متغیر ارائه می شود و نتایج حاصل از آن در مقایسه با مشاهدات ، مورد بحث قرار می گیرد.مدل عددی مذآور بر اساس معادلات حاکم بر جریان و توزیع دما با روش تفاضل محدود با فرض ΔY, ΔX ثابت و ΔZ متغیر استوار است و از معادلات اندازه حرکت ، تاوایی ، انرژی پیوستگی و ر وابط تنش در سطح ، کف و لایه های میانی استفاده...


مدل سازی جریان و آلودگی در رودخانه های جزر و مدی

نویسنده(ها): مسعود انتظاری، مرتضی کلاهدوزان
اطلاعات انتشار: ششمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی، سال
کلمات کلیدی: رودخانه های جزر و مدی، دو بعدی قائم، مد لسازی عددی، مد لهای آشفتگی، شوری.

در تحقیق حاضر، یک مدل دو بعدی قائم بر پایه معادلات ناویر – استوکس با فرض فشار هیدرواستاتیک توسعه یافته است. جهت ساده سازی شرایط مرزی، معادلات در یک دستگاه مختصات بدون بعد کش سان،σ، حل شده اند . برای حل معادلات از روش عددی حجم محدود استفاده شده است . جهت محاسبه ضرایب آشفتگی جریان، مدل k −ε استاندارد بکار رفته است . مدل مذکور جهت شبیه سازی جریان و انتقال آلودگی در یک فلوم جرز و مدی...


مدل سازی انتقال رسوب و تغییر شکل عمود بر ساحل

نویسنده(ها): علی باهلی، رضا رهگذر، محسن سلطانپور
اطلاعات انتشار: ششمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی، سال
کلمات کلیدی: ارزیابی، طراحی، پیش بینی، پیشگیری، فرسایش

پیش بینی تغییرات ساحل به سبب تغییر در شرایط طبیعی یا ساخت سازه های ساحلی، جهت پیشگیری ازفرآیند فرسایش و رسوبگذاری و انجام اقدام متقابل و منطقی علیه آنها ضروری و مورد نیاز است از اهداف اصلی مطالعات فرآیندهای ساحلی، پیش بینی تغییرات پروفیل ساحل حاصل از اثر امواج می باشد. در این میان مدل عددی به عنوان یک ابزار مطمئن و اقتصادی جهت ارزیابی گزینه های مختلف طراحی و مدیریتی سواحل و بنادر محسوب...


مبانی طراحی، ساخت و کاربرد یک ربات پویشگرِ زیردریایی در عملیات اکتشافی اعماق دریا

نویسنده(ها): احمد باقری، توحید کریمی، حسین علوی
اطلاعات انتشار: ششمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی، سال
کلمات کلیدی: ربات پویشگر زیر دریایی، شناوری، طراحی و ساخت، انتقال اطلاعات

در سال های اخیر از ربات های زیر دریایی برای اهداف گوناگونی استفاده شده است . کاربردهای آن ها حوزه ها ی وسیعی، از اکتشاف نفت تا بازدید از سازه های دریایی، صنعت شیلات تا کشتیرانی و محیط زیست را دربر می گیرد . این گونه از ربات ها غیر از آن که در عملیات های خطرناک زیرِ دریا که استفاده از نیروی انسانی در آن ممکن نیست ، مشارکت می کنند وسیله هایی کم هزینه و مطمئن برای تحقیقات و اکتشافات منابع...


قابلیت اعتماد طرح لرزه ای سکوهای دریایی بر اساس آئین نامه API RP2A–LRFD در منطقه خلیج فارس

نویسنده(ها): جواد احمدی سر چقائی، علی اکبر آقا کوچک
اطلاعات انتشار: ششمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی، سال
کلمات کلیدی: خلیج فارس، مدلسازی، طراحی، اعتماد، مقاومت

یکی از مسائل مهم در ارتباط با طراحی سکوهای دریایی که هزینه احداث آنها بالا می باشد مساله قابلیت اعتماد طراحی آنها در برابر بارهای محیطی می باشد. در این تحقیق ابتدا به طرح لرزه ای سکوهای دریایی بر اساس آئین نامه APIRP2A پرداخته شده و سپس روش بررسی قابلیت اعتماد طراحی لرزه ای سکوهای دریایی بیان شده است. سپس با مدلسازی و آنالیز شکل پذیری یک سکوی نمونه اسکان و یک سکوی نمونه حفاری در منطقه...


طبقه بندی سواحل استان خوزستان به روش شپارد با استفاده از RS و GIS

نویسنده(ها): رزیتا عسگری، علی کرمی خانیکی، سعید خدابخش
اطلاعات انتشار: ششمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی، سال
کلمات کلیدی: شپارد، خوزستان، ساحل، سنجش از دور، طبقه بندی

Coastal area is the band of dry land and adjacent ocean space in which terrestrial processes and land use directly affect oceanic processes and uses, and vice versa. This area consists of several geomorphic sedimentary units, which can classify into known coastal classification. By considering different aspects of coastal environment, different classification method was presented by...


طرح یک روش مناسب برای سیستم تعمیرات کشتی

نویسنده(ها): یوسف ذوالفقاری کیان، کیاچهر بهفرنیا
اطلاعات انتشار: ششمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی، سال
کلمات کلیدی: سیستم، بررسی، طرح، کشتی، رابطه

در مقاله حاضر ابتدا با طرح سئوالاتی در رابطه با سیستم تعمیرات کشتی و چگونگی آن به مطرح نمودن خصوصیات یک سیستم تعمیرات کشتی پرداخته می شود . سپس به بررسی یک پیشنهاد در رابطه با موضوع فوق الذکر پرداخته شده و بخشهای مختلف آن مطرح و نهایتًا یک سیستم بهینه تعمیراتی ارائه می گردد

نمایش نتایج ۱ تا ۱۵ از میان ۳۰۹۹ نتیجه