اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

محل انتشار

نخستین همایش بین المللی بازرسی و ایمنی در صنایع نفت و انرژی

اطلاعات انتشار

سال

صفحات

۹ صفحه

بازرسی فنی را می توان بعنوان یکی از مهمترین راهکارهای موثر در جهت شناسایی و کاهش آسیب های رایج درقطعات مورد مصرف در صنعت نامید و از آن جمله می توان به شناسایی پدیده خوردگی، بعنوان یکی از شاخص ترین مشکلات صنعت اشاره نمود. خوردگی ، یک میل طبیعی برای فلزات احیا شده، جهت بازگشت به ترکیبات پیش از احیاء، تعریف شده است. فلزات اغلب در طبیعت به صورت ترکیباتی هستند که از نظر ترمودینامیکی پایدار می باشند، سپس از احیاء پایداری خود را از دست داده و اگر مجداداً در مجاورت محیط طبیعی قرار گیرند، خورده شده و به ترکیب اولیهخود باز می گردند.خسارت های ناشی از خوردگی در صنعت حفاری از جمله مهمترین مواردی است که مشکلات زیادی را برای مهندسین و متخصصان این صنایع بوجود آورده از این رو بازرسی و ایمنی در صنایع نفت و انرژی، به مقدار زیادی مورد توجه پیمانکاران و کارفرمایان قرار گرفته است. آشنایی مهندسین بازرسی با تاثیرات خوردگی بر روی تمامی وسایل درون چاهی و برون چاهی ، نیز از اهمیت زیادی برخوردار است به گونه ای که یکی از مهمترین وظایف این مهندسان ، شناخت انواع خوردگی، روش اندازه گیری میزان خوردگی ، تعیین نوع خوردگی و روش مبارزه با آن می باشد. یکی از دستگاههای مورد استفاده در عملیات حفاری، لوله مغزی سیار می باشد که در عملیاتی نظیر تمیز کاری چاه از رسوبات به جا مانده از حفاری ، نصب پلاک سیمانی ، سیمانکاری و بسیاری عملیات دیگر مورد استفاده قرار می گیرد. در این مقاله ابتدا به بررسی عوامل موثر بر خوردگی لوله مغزی سیار خواهیم پرداخت ، سپس با انجام بررسی های آزمایشگاهی مختلف ، و نیز تکیه بر اصل بازرسی و استاندارد های لازم، روشهای مناسب کنترل خوردگی در لوله مغزی سیار مورد بررسی قرار خواهند گرفت.

راهنمای دریافت مقاله‌ی «بازرسی فنی و نقش موثر آن بر کاهش اثرات خوردگی در لوله مغزی سیار» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۵۴۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۶۷۰۰ تومان