اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

محل انتشار

اولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم

اطلاعات انتشار

سال

صفحات

۴ صفحه

کلمات کلیدی

کشاورزی، تهران، هزینه، زمان، بازار

در شرایط حاکمیت و سیطره بازار محصولات غیر ارگانیک در نظام عرضه و تقاضای موجود محصولات کشاورزی بخصوص در کشورمحصولات سالم و ارگانیک قابل اجرا است. طبق واقعیات موجود کالاهایی به نام محصولات سالم « ایجاد بازار » ما دو روش و فرآیند در بازار معرفی نشده است. قیمتی برای این محصولات وضع نشده و لذا بازاری برای آنها تعریف نشده است. روش اول، خلق یک بازار انتزاعی در حالت حدی و از نقطه صفر با هزینه بسیار سنگین و زمان طولانی است. زیرا ترغیب تقاضا و تغییر مسیر تقاضا و تغییر ذائقه مصرفی از نوع متغیر ساختاری و بسیار هزینه بر و زمان بر است.روش دوم اشاعه کالا به کالا در کنار کالاهای غیر ارگانیک به صورت پلکانی و روند آهسته فزاینده است. در این تحقیق که در شهرستان تهران انجام شده گزینه دوم پیشنهاد می شود در ابتدا شرایط حاکم و خصوصیات بازار های غیر ارگانیگ با استفاده از منابع کتابخانه ای و مشاهده بازار ها مطالعه وثبت شده است.وجوه افتراق دوبازار محصولات ارگانیک(سالم) و غیر ارگانیک تدوین شده و درمرحله سوم شرایط و فرآیند تشکیل بازار محصولات ارگانیک تدوین و پیشنهاد می شود

راهنمای دریافت مقاله‌ی «فرآیند نهادینه کردن بازار محصولات سالم» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۴۴۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۵۶۰۰ تومان