اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

محل انتشار

گزيده اي از تازه هاي پزشكي: جراحي عمومي و تخصصي

اطلاعات انتشار

سال

صفحات

۱۰ صفحه، از صفحه‌ی ۳۴۰ تا صفحه‌ی ۳۴۹

راهنمای دریافت مقاله‌ی «کارآزمایی بالینی آینده نگر تصادفی جهت ارزیابی در ناژ داخل صفاقی پس از رزکسیون پانکراس» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۴۹۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۱۳۴۰۰ تومان