اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

محل انتشار

گزيده اي از تازه هاي پزشكي: جراحي عمومي و تخصصي

اطلاعات انتشار

سال

صفحات

۵ صفحه، از صفحه‌ی ۳۷۶ تا صفحه‌ی ۳۸۰

راهنمای دریافت مقاله‌ی «تعیین گیرنده استروژن در آدنوکارسینومای ریه با روش ایمونوهیستوشیمی» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۴۶۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۱۱۵۰۰ تومان