اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

محل انتشار

گزيده اي از تازه هاي پزشكي: جراحي عمومي و تخصصي

اطلاعات انتشار

سال

صفحات

۱۵ صفحه، از صفحه‌ی ۶۲۹ تا صفحه‌ی ۶۴۳

راهنمای دریافت مقاله‌ی «خونریزی از واریس های ازوفاگوگاستریک در اثر هیپرتافسیون پورت خارج کبدی : تجربه 4 ساله با شنت پورتو – سیستمیک» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۵۱۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۱۸۸۵۰ تومان