اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

نویسنده(ها)

محل انتشار

ك‍ام‍پ‍ي‍وت‍ر ج‍وان‌

اطلاعات انتشار

سال

صفحات

۱۱ صفحه، از صفحه‌ی ۱۵ تا صفحه‌ی ۲۵

راهنمای دریافت مقاله‌ی «شایعات کامپیوتری» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۵۱۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۱۴۷۵۰ تومان