اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

نویسنده(ها)

محل انتشار

مجله دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي مشهد

اطلاعات انتشار

سال

صفحات

۶ صفحه، از صفحه‌ی ۶۸ تا صفحه‌ی ۷۳

دریافت فایل PDF

۴۶۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۱۱۵۰۰ تومان