اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

نویسنده(ها)

محل انتشار

ت‍ام‍ي‍ن‌ اج‍ت‍م‍اع‍ي‌

اطلاعات انتشار

سال

صفحات

۸ صفحه، از صفحه‌ی ۳ تا صفحه‌ی ۱۰

راهنمای دریافت مقاله‌ی «هزینه فرصت» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۴۹۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۱۳۴۰۰ تومان