اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

نویسنده(ها)

محل انتشار

Iranian Journal of Diabetes and Lipid Disorders

اطلاعات انتشار

سال

راهنمای دریافت مقاله‌ی «بررسی تاثیر هیپرگلیسمی بر نورون های نیتریک اکسیدرژیک در هسته منزوی و نقش آن در تنظم فشارخون در موش های دیابتی شده» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۴۶۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۱۱۵۰۰ تومان