اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

محل انتشار

Physiology and Pharmacology

اطلاعات انتشار

سال

صفحات

۸ صفحه، از صفحه‌ی ۹۹ تا صفحه‌ی ۱۰۶

راهنمای دریافت مقاله‌ی «روش تعیین کمی تغییر نفوذپذیری سد خونی – مغزی بعد از ایسکمی موضعی موقت در مغز موش صحرایی‌» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۴۹۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۱۳۴۰۰ تومان