اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

نویسنده(ها)

محل انتشار

سومین کنفرانس ملی کاربرد CFD در صنایع شیمیایی

اطلاعات انتشار

سال

صفحات

۱۳ صفحه

لوله گردابه‌ای وسیله‌ای است که یک جریان گاز فشرده را به دو جریان سرد و گرم تقسیم می‌کند. دینامیک سیالات محاسباتی(CFD) یکی از ابزارهای مفید برای آنالیز، طراحی و افزایش مقیاس این تجهیزات می باشد. در این تحقیق امکان جداسازی دمایی و سرمایش مخلوط گاز طبیعی در لوله گردابه ای بررسی شده است. برای این منظور، یک مدل CFD دو بعدی با قرینه محوری (و جریان چرخشی ) در نظر گرفته شده است. مدل اولرین با بکارگیری روش حجم محدود و مدل استاندارد برای محاسبات آشفتگی جریان منظورشده است. پس از اطمینان از تطابق مدل انتخاب شده با داده‌‌های تجربی[15]، این مدل برای مدلسازی جریان گاز طبیعی مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج حاصل از مدلسازی، رفتار دمایی مورد نظر جریان در لوله گردابه ای را نمایش می دهد و نتایج پروفیل های شعاعی دمای کل، جداسازی دمایی و سرمایش جریان گاز مورد نظر در لوله گردابه ای را به خوبی نشان می دهد.

راهنمای دریافت مقاله‌ی «بررسی امکان جداسازی دمایی و سرمایش مخلوط چند جزیی گاز طبیعی توسط لوله گردابه ای به کمک آنالیز CFD» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۱۰۰۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۱۴۵۰۰ تومان