اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

نویسنده(ها)

محل انتشار

Journal of Industrial Management

اطلاعات انتشار

سال

صفحات

۷ صفحه، از صفحه‌ی ۶۹ تا صفحه‌ی ۷۵

راهنمای دریافت مقاله‌ی «بررسی و مقایسه میزان رضایت شغلی کارکنان و اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۴۶۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۱۱۵۰۰ تومان