اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

محل انتشار

زراعت و اصلاح نباتات ايران

اطلاعات انتشار

سال

صفحات

۱۰ صفحه، از صفحه‌ی ۶۵ تا صفحه‌ی ۷۴

راهنمای دریافت مقاله‌ی «اثر پیش تیمارهای دمایی، هورمونی و سطح تماس لپه بر باززایی درون شیشه ای آفتابگردان» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۴۹۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۱۳۴۰۰ تومان