اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

نویسنده(ها)

محل انتشار

علوم محيطي

اطلاعات انتشار

سال

صفحات

۱۴ صفحه، از صفحه‌ی ۱۲۱ تا صفحه‌ی ۱۳۴

راهنمای دریافت مقاله‌ی «Site Selection of a Hazardous Waste Landfill Using GIS Technique and Priority Processing, a Power Plant Waste in Qazvin Province Case Example» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۹۰۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۱۸۸۵۰ تومان