اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

نویسنده(ها)

محل انتشار

بيماري هاي عفوني و گرمسيري ايران

اطلاعات انتشار

سال

صفحات

۶ صفحه، از صفحه‌ی ۶۹ تا صفحه‌ی ۷۴

کلمات کلیدی

E. coli، ESBL، per، CTX، مقاومت آنتی بیوتیکی

راهنمای دریافت مقاله‌ی «تشخیص مولکولی ژنهای بتالاکتامازی CTX&PER در سویه های E.coli جداشده از نمونه های کلینیکی از بیمارستان های تهران» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۴۶۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۱۱۵۰۰ تومان