اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

نویسنده(ها)

محل انتشار

علوم پزشكي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد

اطلاعات انتشار

سال

صفحات

۶ صفحه، از صفحه‌ی ۱۱۷ تا صفحه‌ی ۱۲۲

راهنمای دریافت مقاله‌ی «شیوع آلودگی به HIV–1در افراد با تست سرولوژی مثبت سیفیلیس» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۴۶۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۱۱۵۰۰ تومان