اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

محل انتشار

World Applied Sciences Journal

اطلاعات انتشار

بيست و يكم،شماره۱۲، ۲۰۱۳، سال

صفحات

۸ صفحه، از صفحه‌ی ۱۷۲۱ تا صفحه‌ی ۱۷۲۸

کلمات کلیدی

Cairo، GPS، Satellite، Altimeter and Gravity

راهنمای دریافت مقاله‌ی «Gravity Observation and Crustal Deformation at Cairo Region and its Geodynamical Implications» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۴۲۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۸۵۰۰ تومان