اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

محل انتشار

هفتمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران

اطلاعات انتشار

سال

صفحات

۸ صفحه

مطالعه گرد و غبار بیابان، برداشت، حمل، رسوبگذاری آن زمینه ای است که اهمیت آن در تحقیقات زیست محیطی جهانی روز به روز در حال رشد می باشد. به این دلیل که تاثیر ات زیادی برای محیط زیست و زیستگاه های انسانی در جهان می گذارند. از جمله تاثیرات زیست محیطی گرد و غبار رشد جلبک ها، تغییرات آب و هوایی، تاثیر بر روی زنجیره غذایی و از مشکلاتی که برای انسان پیش می آورد مانند کاهش دید و اختلال در حمل و نقل، انتقال بیماری، شیوع بیماری آسم و غیره را در بر می گیرد. روش ها و ابزارهای گوناگونی برای اندازه گیری مقدار گرد و غبار وجود دارد مثل استفاده از بلورهای مرمری و شیشه ای، دستگاه های آب و غیره را می توان اشاره کرد. از ابزارها و روش های جدیدی که به طور گسترده از آن در مناطق مختلف جهان استفاده می شود فناوری سنجش از دور است که از آن می توان برای مکان های که دور از دسترس اند و تردد به آنجا در هنگام طوفان مشکل است و همچنین جاهای که مسائل امنیت برای رفتن به آنجا مثل عراق که منشاء گرد و غبار مناطق غربی کشور است استفاده نمود. روز به روز کاربرد این فناوری در حال گسترش است و در حال حاضر از جمله بهترین روش برای شناسایی منابع برداشت و رسوبگذاری طوفان های گرد و غبار، پهنه بندی مکان های در معرض خطر می باشد.

راهنمای دریافت مقاله‌ی «بررسی اثرات محیطی و انسانی بحران پدیده گرد و غبار» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۵۴۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۶۷۰۰ تومان