اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

محل انتشار

هفتمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران

اطلاعات انتشار

سال

صفحات

۸ صفحه

به دلیل رشد روزافزون جمعیت کشاورز و دامدار و کمبود زمینهای زراعی فرایند تغییر و تبدیل اراضی مرتعی به اراضی کشاورزی آبی و دیم در 3 دهه اخیر اغاز شده و ادامه دارد این مقاله به بررسی تغییرات میزان تولید رسوب و توان تولید سیلاب در زیرحوضه ها در اثر تغییر کاربری اراضی می پردازد بدین منظور مراتع شهرستان فریدون با توجه به موقعیت جغرافیایی و خصوصیات هوا و اقلیم شناسی و سایر شاخصهای اکولوژیک پوشش گیاهی و ادافیک خود در نظر گرفته شدند نقشه کاربری اراضی فعلی و قبلی در مقیاس 1:25000 برای اولین بار در این تحقیق تهیه گردید. بدین منظور از عکسهای هوایی 1:20000 و 1:55000 و 1:40000 استفاده شد و سهنقشه کاربری اراضی که شامل نقشه کاربری اراضی فعلی ، فعلی و نقشه کاربری اراضی حداقل مربوط به 10 سال گذشته و 25 سال گذشته تهیه گردید. تبدیل به اراضی دیم 10\7 درصد به اراضی کشاورزی آبی و باغات 38 درصد بوده است. میزان نفوذ پذیری در اراضی قرق بیش از سایر اراضی و در کشاورزی ابی کمتر از سایر اراضی است.

راهنمای دریافت مقاله‌ی «بررسی افزایش توان تولید سیلاب و رسوب دهی زیرحوضه های حوضه ابخیز اغچه فریدن اصفهان در اثر تغییر کاربری اراضی» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۵۴۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۶۷۰۰ تومان