اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

محل انتشار

هفتمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران

اطلاعات انتشار

سال

امروزه سیل یکی از پدیده های مخرب طبیعی است که خسارات گاها جبران ناپذیری را به اکوسیست مه ای طبیعی و غیرطبیعی وارد می کند روند افزایش تعداد سیل و خسارات جانی و مالی که به بار می آورد موجب افزایش مطالعات به صورت منطقه ای در نقاط مختلف در این باره شده است این مطالعه در حوزه سد شیخ بهایی در استان اصفهان به منظور اولویت بندی مناطق موثر بر دبی اوج سیلاب یا به عبارتی مشخص نمودن مناطقی که دارای بالاترین پتانسیل سیلخیزی هستند ، صورت گرفته است در این ارتباط از مدل هیدرولوژیکHEC–HMSجهت شبیه سازی جریان در واحد های هیدرولوژیک منطقه استفاده شده است نتایج نشان داد مناطقی که در نزدیکی نقطه خروجی حوزه قرار دارند بیشترین نقش را در تولید سیل داشته و بایستی در اولویت اول فعالیت های آبخیزداری قرار گیرند نتایج به دست آمده می تواند کمک شا یانی به سیستم پایش منطقه نماید

راهنمای دریافت مقاله‌ی «شبیه سازی جریان با استفاده از مدل هیدرولوژیکی HEC–HMS(مطالعه موردی حوزه سد شیخ بهایی)» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۵۴۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۶۷۰۰ تومان