اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

محل انتشار

World Applied Sciences Journal

اطلاعات انتشار

سي ام،شماره۱۲، ۲۰۱۴، سال

صفحات

۸ صفحه، از صفحه‌ی ۱۸۲۶ تا صفحه‌ی ۱۸۳۳

Generator Scheduling (GS) problemis a non–linear, mixed integer, combinatorial and constrained optimization problem. The main objective of generator scheduling is to prepare the most economic startup and shutdown schedule for generators to meet the forecasted load demand and spinning reservefor a scheduled time horizon while satisfying various constraints. GS problemcan be realized as two interlinked optimization problem, the on\off scheduling problem of generators and real power allocation problem. A feasible generators schedule must satisfy various system and plant constraints.Variousoptimization approaches have been developed for generator scheduling problem. Natural evolution based techniques are widelyusedto obtain global optimal solution. Genetic algorithm is one of the evolutionary technique. This paper presents a comprehensive review on genetic algorithm based generator scheduling problemsolution. A surveyof all of research papers up to 2013 on this topic is given.

راهنمای دریافت مقاله‌ی «Genetic Algorithm Based Generator Scheduling–A Review» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۷۲۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۱۱۰۰۰ تومان