اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

محل انتشار

ماهنامه تهويه مطبوع

اطلاعات انتشار

چهاردهم،شماره۱۶۰، مرداد ، سال

صفحات

۱۳ صفحه، از صفحه‌ی ۱۵ تا صفحه‌ی ۲۷

کلمات کلیدی

-

راهنمای دریافت مقاله‌ی «ﺗﺎﺳﯿﺴﺎﺕ ﺑﯿﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻧﯽ ؛ ﮐﻨﺘﺮﻝ ﻋﻔﻮﻧﺖ» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۴۸۵۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۱۴۵۰۰ تومان