اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

محل انتشار

ماهنامه تهويه مطبوع

اطلاعات انتشار

چهاردهم،شماره۱۶۰، مرداد ، سال

صفحات

۹ صفحه، از صفحه‌ی ۵۰ تا صفحه‌ی ۵۸

کلمات کلیدی

-

راهنمای دریافت مقاله‌ی «ﮐﻤﭙﺮﺳﻮﺭﻫﺎ (ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻭ ﮐﺎﺭﺑﺮﺩ)؛ ﺗﺸﺮﯾﺢ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﮐﻤﭙﺮﺳﻮﺭﻫﺎﯼ ﺭﻓﺖ ﻭ ﺑﺮﮔﺸﺘﯽ» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۴۲۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۸۵۰۰ تومان