اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

نویسنده(ها)

محل انتشار

-

اطلاعات انتشار

سال

صفحات

۱۰ صفحه

اعتقاد نیرومندی درباره ناکارآمدی برنامه ریزی متمرکز در بین اندیشمندان و کارشناسان وجود دارد که طرح های مختلف شهری و مطالعات مختلف آن را تایید می کند. بنابراین برنامه ریزی مشارکت گرا و از پایین به بالا جای برنامه ریزی از بالا به پایین را گرفته است.
تمرکززدایی و محلی گرایی در واقع سپردن امورمحلی به واحدهای کوچکتر و به دست مردم است که باعث ایجاد واحد محلی در نظام مدیریت و اداره امور شهرها می شود. پس برای تحقق در امر مشارکت مدرمی در یک جامعه باید هویت محله ای را تقویت و پایدار ساخت برای ایجاد هویت محله ای باید مرز و ساختار اجتماعی محل برای مردم وساکنان آن شفاف و مشخص باشد.
مفهوم مشارکت، در حوزه های مختلف سیاسی و اجتماعی مطرح شده، اما در برنامه ریزی شهری مشارکت بخش عمده ای از مشارکت مردمی و محلی را تشکیل می دهد به این معنی که فعالیت مشارکیت که در سطح محلی انجام میگیرد، جنبه ای از آثار کالبدی دارد. پس مشارکت یعنی اصلاح واداره به محله و محیط مسکونی یک اجتماع که در یک قلمرو فعالیتی، اجتماعی، اقتصادی و محلی مشخص قرار دارند.
بنابراین برای افزایش مشارکت محله ای نیاز به هویت بخشی و ساختار مدون برای محله و محدوده مشارکت محله است.

راهنمای دریافت مقاله‌ی «مشارکت مردمی و هویت محله ای ، رهیافتی برای تحقق هویت شهری» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۵۴۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۶۷۰۰ تومان