اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

نویسنده(ها)

محل انتشار

Journal of Applied Mathematics

اطلاعات انتشار

سال

صفحات

۱۷ صفحه، از صفحه‌ی ۱۱۹ تا صفحه‌ی ۱۳۵

روش معمول هنگام به‏کارگیری نمودار کنترل 2T برای پایش فرایند های چند متغیره، گرفتن نمونه‌هایی به اندازه ی no هرho ساعت، ازفرایند می باشد. مطالعات اخیر نشان داده است که به‏کارگیری طرح هایی با پارامتر های متغیر(VP)، منجر به توان آماری بیشتری، جهت کشف تغییرات کوچک تا متوسط بردار میانگین فرایند، می شود. در این مقاله نمودار کنترل 2VPT جهت پایش میانگین فرایند، طراحی اقتصادی شده است. مدل پیش نهادی لورنزن و وانس مورد استفاده قرار می‏گیرد و با استفاده از روش الگوریتم ژنتیک(GA) کمینه خواهد شد.

راهنمای دریافت مقاله‌ی «طراحی آماری– اقتصادی نمودار کنترل چند متغیره خی–دو با پارامتر های متغیر» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۵۱۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۲۲۴۰۰ تومان