اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

نویسنده(ها)

،

محل انتشار

Journal of Nonlinear Sciences and Applications

اطلاعات انتشار

نهم،شماره۲، ۲۰۱۶، سال

صفحات

۹ صفحه، از صفحه‌ی ۶۵۲ تا صفحه‌ی ۶۶۰

In this paper, we consider the following Schrodinger–Kirchho–type problem –(a + b RRN jruj2dx 4u + V (x)u = g(x; u); for x 2 RN, u(x) ! 0; as jxj ! 1, (1.1) where constants a > 0; b 0, N = 1; 2 or 3, V 2 C(RN;R), g 2 C(RN R;R). Under more relaxed assumptions on g(x; u), by using some special techniques, a new existence result of in nitely many energy solutions is obtained via Symmetric Mountain Pass Theorem.

راهنمای دریافت مقاله‌ی «Infinitely many large energy solutions for Schrodinger–Kirchhoff type problem in RN» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۷۲۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۱۱۰۰۰ تومان