اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

محل انتشار

اولین کنفرانس ملی مدیریت رفتار شهروندی سازمانی

اطلاعات انتشار

سال

صفحات

۱۹ صفحه

کلمات کلیدی

مدیریت، نگرش، سازمان، صنعت، رهبری

سال 1378 به فرموده مقام معظم رهبری سال نواوری و شکوفایی نام گذاری شده است نواوری به تعبیر برخی از صاحبنظران امری ذاتی و مبتنی بر اموزش ها و به طور کلی قائو به فرد می باشد اما نگرش مدرن مدیریت به مقوله نواوری آن را پدیده ای متفاوت و منحصر به فرد که در برخی افراد خاص که اموزشهای مناسب و مورد نیاز را دیده و در یک سیستم پویا و رو به جلو فعالیت دارند می داند به عبارتی دیگر نواوری مهارتی است که با بسیاری همکاریهای دیگر همراه است نواوری به دگرگونیهای عمده در زمینه پیشرفتهای تکنولوژیک یا ارائه تازه ترین مفاهیم مدیریت یا شیوه های تولیداطلاق می شود نواوری پدیده ای واقعا چشمگیر و جنجالی است از منظری دیگر در یک تعریف کلی می توان نواوری را به عنوان هر ایده ای جدید نسبت به یک سازمان و یا یک صنعت و یا یک ملت و یا در جهان تعریف کرد.

راهنمای دریافت مقاله‌ی «فرسودگی شغلی عامل تعدیل کننده OCB در سازمان ها» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۵۸۵۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۹۵۰۰ تومان