اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

نویسنده(ها)

محل انتشار

دومین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران

اطلاعات انتشار

سال

صفحات

۸ صفحه

مطالعه ارزیابی یک سیستم ابیاری از آن جهت ضروری است که برای بهره برداری مفیداز منابع آب و کنترل و مدیریت ان موثر است اعمال یک مدیریت صحیح راندمان کاربرد واقعی سیستم را به حداکثر راندمان کاربرد ممکن نزدیک می کند دراین مطالعه سیستم های ابیاری بارانیکلاسیک ثابت با ابپاش هایمختلف و سنترپیوت در شرایط متفاوت اب و هوایی مورد ارزیابی و مقایسه قرارگرفته است برای ارزیابی این سیستم ها از شاخصهای PELQ,AELQ,EU,DU,CU استفاده شده است این شاخصها نشان میدهند که سیستم ابیاری بارانی ثابت با PELQ برابر 44.6 درصد ضعیف ترین سیستم از لحاظ طراحی و سیستم ابیاری بارانی سنتر پیوت با AELQ,PELQ برابریا به ترتیب 81.9 و 72.9 درصد بهترین سیستم از لحاظ طراحی و مدیریت میب اشد.

راهنمای دریافت مقاله‌ی «ارزیابی فنی سیستم های ابیاری بارانی در دشت قیدار زنجان» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۵۴۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۶۷۰۰ تومان