اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

محل انتشار

اولین همایش ملی مهندسی مسیلها (کالها)

اطلاعات انتشار

سال

صفحات

۱۱ صفحه

از دیدگاه فنی و مدیریت شهری هدف اصلی از احداث مسیل ها ، جمع آوری ، هدایت و انتقال آب های سطحی به محل های پذیرنده می باشد. اما امروزه به دلیل گسترش و توسعه شهرها نگرش و جهت گیری مدیریت کلان شهری به سمت استفاده های چند منظوره و بهینه از تاسیسات موجود و یا در حال احداث به منظور ایجاد اشتغال و درآمدزایی، ایجاد جاذبه های توریستی و گردشگری و همچنین بازگشت پول در سرمایه گذاری های انجام شده و در نهایت ایجاد رونق اقتصادی ، نگرش به مسیل ها و نحوه استفاده از آنها به عنوان یکی از تاسیسات زیربنایی شهری ابعاد دیگری نیز یافته است. اما پیامدهای ناشی از برخی از ناهماهنگی ها بین سازمان ها و شرکت های ذیربط و یا ذینفع مانند سازمان حفاظت محیط زیست ، شهرداری ، شرکت های آب و فاضلاب و آب منطقه ای در حوزه ی فعالیت های خدمات شهری ، عدم بهره گیری مناسب از قوانین و استانداردهای ملی و بین المللی و همچنین عدم نظارت مناسب بر نحوه اولویت بندی اجرایی طرح های زیربنایی مانند اجرای شبکه های جمع آوری ، انتقال و احداث سیستم های تصفیه فاضلاب و همچنین روش های مهندسی جمع آوری ، انتقال و دفع مواد زاید جامد شهری و تصفیه شیرابه حاصل از آن موجب شده است که مسیل ها ، در بسیاری از نقاط کشور، عهده دار وظیفه جمع آوری و انتقال فاضلاب ها و محلی برای تجمع زباله های شهری شوند. این پدیده ضمن بوجود آوردن مناظر ناخوشایند موجب برهم خوردن شرایط زیست محیطی درون مسیل ها و محیط های پذیرنده و ایجاد اعتراض های عمومی شده است. شاهد این مدعا ورود آلاینده هایی نظیر فاضلاب های خانگی و مواد زاید جامد شهری به مسیل های درون شهری شهر تبریز می باشد.

راهنمای دریافت مقاله‌ی «ارزیابی و کنترل آلاینده های زیست محیطی ورودی به مسیل ها و رودخانه های درون شهری تبریز ( مسیل مهران رود )» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۵۵۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۷۵۰۰ تومان