اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

محل انتشار

اولین همایش ملی مهندسی مسیلها (کالها)

اطلاعات انتشار

سال

صفحات

۱۰ صفحه

کلمات کلیدی

آلودگی، شهر، روی، مشهد، ساختار

مشکلاتی از جمله آبگرفتگی معابر سطح شهر، ان تشار آلودگی های زیست محیطی و خطرات ناشی از پخش سیلاب بواسطه عدم وجود سیستم زهکشی مناسب و نابسامانی کالها و مسیلها از معضلات اساسی شهری به شمار می آیند . به منظور رفع مشکلات ناشی از جاری شدن سیلاب باید به طور ع لمی و اصولی، مقدار حجم یا دبی سیلابها با استفاده ازروشهای متعارف تعیین گردند . از روشهای متداول در این زمینه، روش استدلالی یا منطقی می باشد که علیرغم سادگی کاربرد وسیعی دارد .روش دیگری که در این زمینه مطرح می باشد، روش پیشرفته Swmm است. در این مقاله با اعمال دو روش مذکور بر روی سه مسیل بزرگ شهر مشهد، نتایج حاصل بررسی می شوند . نتایج نشان می دهند که به طور کلی مقادیر دبی سیلاب بدست آمده از روش منطقی بسیار بیشتر از روش Swmm است و این اختلاف ناشی از ساختار دو روش می باشد.

راهنمای دریافت مقاله‌ی «مقایسه روشهای منطقی و Swmm در تعیین دبی سیلاب مسیلها» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۵۴۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۶۷۰۰ تومان