اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

محل انتشار

سومین همایش ملی مدیریت پسماند

اطلاعات انتشار

سال

صفحات

۱۱ صفحه

کلمات کلیدی

بازکنی، کهریزک RDF، Reclamation، Landfill

با توجه به اینکه حفظ منابع طبیعی و محیط زیست از دغدغه های اصلی کشورهای پیشرفته و در حال توسعه میباشد. لذا حفظ خاک و جلوگیری از آلودگی آن بوسیله پسماند شهری در دستور کار تمامی نهادهای زیست محیطی قرار دارد. در این راستا بازکنی و احیاء مراکز دفن قدیمی پسماند یکی از راههای اصولی حفظ منابع بوده و نقش تعیین کننده ای در کاهش انتشار شیرابه و گازهای گلخانه ای دارد . از طرف دیگر پسماند بدست آمده خود دارای موارد و مشکلات خاصی است که در این مطالعه سعی بر آن شده تا پس از بررسی گزینه های مختلف دفع، گزینه تبدیل پسماند بازکنی شده به سوخت جایگزین (RDF) بطور کامل مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد . در پایان نیز با ارائه چرخه پیشنهادی تولید RDF برای ایران، نتایج بدست آمده با سایر نقاط جهان مقایسه شده است.

راهنمای دریافت مقاله‌ی «برآورد پتانسیل تولید RDF از پسماندهای بازکنی شده در مکانهای دفن ایران» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۱۰۰۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۱۴۵۰۰ تومان