اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

محل انتشار

اولین کنفرانس تخصصی بیمه الکترونیکی

اطلاعات انتشار

سال

پیشرفت و توسعه بیمه مقارن با توسعه اقتصادی کشورها است بهبود وضعیت اقتصادی افزایش مبادلات بهبود سطح استانداردهای زندگی موجب پیشرفت و توسعه بیمه خواهد شد و متقابلا پیشرفت و اشاعه بیمه نیز در بهبود وضع معیشت افراد و توسعه اقتصادی کشورها موثر خواهد بود صنعت بیمه نیز مانند صنایع دیگر نیازمند انطباق با دگرگونی های جدید شکل گرفته جهانی در ارتباط با مشتری گرایی و کسب رضایت مشتری است ماهیت شرکتهای بیمه ایجاب می کند که در مسیر مشتری مداری حرکت کرده و با کسب موفقیت در حفظ و جذب مشتری دوام و بقای خود را استمرار بخشند دراین رهگذر اگرچه عواملی نظیر نرخ مناسب خدمات مطلوب اطلاع رسانی و تبلیغات و ... در جلب رضایت مشتری نقش اساسی برعهده دارند اما استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات که در دهه اخیر درتمام صنایع مورد توجه قرارگرفته است به عنوان یکی از کلیدی ترین عوامل موفقیت در کسب رضایت مشتری مطرح شده است.

راهنمای دریافت مقاله‌ی «استراتژی الکترونیکی و نقش آن در توسعه صنعت بیمه در ایران» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۵۵۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۸۲۰۰ تومان