اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

محل انتشار

یازدهمین کنفرانس سیستم های فازی ایران

اطلاعات انتشار

سال

صفحات

۸ صفحه

دراین مقاله مفهومی از فضای خطی n– نرم دار فازی با استفاده از t– نرم و فضای خطی پاد n– نرم دار فازی با استفاده از t– همنرم و تعریفی از n– نرم فازی شهودی روی یک فضای خطی را معرفی می کنیم همچنین ضرب دکارتی تعمیم یافته از فضای خطی n– نرم دار فازی شهودی را معرفی کرده و برخی خواص آن را بیان میکنیم

راهنمای دریافت مقاله‌ی «n– نرم فازی شهودی» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۵۴۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۶۷۰۰ تومان