اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

محل انتشار

مجله كتاب قيم

اطلاعات انتشار

پنجم،شماره۱۳، پاييز و زمستان ، سال

صفحات

۲۰ صفحه، از صفحه‌ی ۷۳ تا صفحه‌ی ۹۲

موضوع آسیب دیدن از چشم بد در بیشتر فرهنگ ها وجود دارد و به شیوه های مختلف از آن سخن گفته می شود. در این میان، همواره این موضوع مطرح بوده که آیا این مساله، ریشه در فرهنگ عامیانه ملت­ها دارد یا از آموزه های دینی سرچشمه گرفته است؟ برخی از دانشمندان اسلامی از جمله مفسران قرآن کریم بر این باورند که چشم زخم نه تنها حقیقت دارد، بلکه قرآن نیز بر آن صحه گذاشته است. از آنجا که یکی از آسیب­های دینداری در سطح عموم افراد جامعه، سوء فهم و ورود باورهای فولکلور به موضوعات و مسائل دینی است. مقاله حاضر با نگاهی آسیب ­شناسانه، می کوشد موضوع چشم زخم را واکاوی نماید. در پایان به این نتیجه دست می­یابیم که چشم زخم از جمله آموزه­هایی است که ریشه در باورهای عامیانه دارد و قرآن در برابر آن، سکوت اختیار کرده است. از توابع باور به چشم زخم، آسیبی است که می­تواند آموزه­های اسلامی را در معرض تهدید قرار دهد. از جمله آنکه بسیاری از عوام، زوال نعمت را بدان نسبت می­دهند؛ اما با تامل در آیات قرآن به دست می­آید که زوال نعمت­، ریشه در عواملی چون کفران نعمت، اسراف، غرور و تکبر دارد و چشم زخم در میان آنها جایگاهی ندارد.

راهنمای دریافت مقاله‌ی «آسیب شناسی پدیده چشم زخم در جامعه اسلامی در پرتو آیات قرآن» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۴۸۵۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۱۷۰۰۰ تومان