اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

محل انتشار

دومین همایش انجمن زمین شناسی ایران

اطلاعات انتشار

سال

صفحات

۵ صفحه

کلمات کلیدی

شاخص، مورفولوژی، سن، شناسایی، تنوع

در مقاله حاضر پراکیودهای لایه سفالوپوددار سازند شیشتو موردمطالعه قرار گرفته اند. لایه سفالوپوددار با داشتن مورفولوژی ورنگ ویژه به صورت یک واحد راهنما و شاخص در کوههای شتری (ناحیه طبس) تظاهر دارد. مطالعات در سه ناحیه حوض دو راه ، نیاز وهورموک – پوشا (شکل 1) که از نظر سنگ شناسی و تنوع و فراوانی فسیل تغییرات فاحشی را نشان می دهند صورت گرفته است. در این بررسی 18 جنس و 16 گونه براکیوپودی شناسایی شده اند که سن فرازنین میانی تا فاسنین پسین را مشخص می کنند.

راهنمای دریافت مقاله‌ی «مطالعه بر اکیوپودهای لایه سفالوپوددار در ناحیه طبس» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۴۴۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۵۶۰۰ تومان