اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

محل انتشار

مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران (نامه دانشگاه)

اطلاعات انتشار

تابستان, دوره  ۱۲ , شماره  ۳۵، سال

صفحات

۵ صفحه، از صفحه‌ی ۷۴ تا صفحه‌ی ۷۸

آدنوکارسینوم اوراکوس یک تومور نادر دستگاه ادراری– تناسلی با پیش آگهی ضعیف می باشد که از بقایای آلانتوئیس در خارج مثانه منشا می گیرد. درمان انتخابی آن سیستکتومی رادیکال و رزکسیون اوراکوس به طور کامل می باشد. بیمار حاضر آقای 32 ساله ای است که با هماچوری ماکروسکوپی مراجعه کرده و با این تشخیص معرفی می شود.

راهنمای دریافت مقاله‌ی «گزارش یک مورد آدنوکارسینوم اوراکوس» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۳۸۵۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۶۶۰۰ تومان