اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

محل انتشار

اولین همایش منطقه ای رویکردهای نوین در مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات

اطلاعات انتشار

سال

دراین مقاله یک سیستم هوشمند ترکیبی جهت انجام پیش بینی ارائه می شود از این مدل برای تعریف و پیاده سازی رفتارهای غیرخطی پارامترهای شرکت کننده در مسائل پیش بینی مانند پیش بینی استفاده می شود مدلسازی این نوع از پارامترها و پیش بینی نتایج در اغلب موارد به کمک تجربه و روابط پیچیده غیرخطی انجام می شود برای افزایش کارایی و دقت پاسخهای بدست امده استفاده می کنیم بدلیل اهمیت نتایج به دست امده در بعضی کاربردها باید از سیستم هوشمند با کارایی و قابلیت اطمینان بالا استفاده کرد. سیستمهای هوشمند خبره بدلیل پاسخ گویی به مسائل مطرح شده و جزئیات آن براساس دانش ذخیره شده در حافظه و شبکه عصبی بدلیل یادگیری و اموختن نتایج به دست امده از ازمایشهای پیاپی و تصمیم یگری درمورد نمونه ها اینده برای حل این مسئله مناسب هستند.

راهنمای دریافت مقاله‌ی «ارائه یک روش جدید طراحی سیستمهای ترکیبی هوشمند جهت انجام پیش بینی» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۵۴۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۶۷۰۰ تومان