اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

محل انتشار

Bulletin of Iranian Mathematical Society

اطلاعات انتشار

سي و ششم،شماره۱(پياپي ۷۱)، ۲۰۱۰، سال

صفحات

۶ صفحه، از صفحه‌ی ۲۵۱ تا صفحه‌ی ۲۵۶

کلمات کلیدی

-

راهنمای دریافت مقاله‌ی «The complement of a D–tree is pure shellable» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۷۲۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۹۵۰۰ تومان