اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

نویسنده(ها)

محل انتشار

سومین همایش انجمن زمین شناسی ایران

اطلاعات انتشار

سال

صفحات

۴ صفحه

کلمات کلیدی

گزارش، سن، وجود، روش، دیدگاه

هدف اصلی مقاله حاضر آن است نشان دهد که چگونه گرانودیوریتهای منطقه ولتوش از دیدگاه پترولوژی ، ژئوشیمیایی و ژئوکرونولوژی شبیه گرانودیوریتهای کانسار طلای پورفیری پتراچکوا هورا و گرانودیوریتهای توده آذرین بوهمیای مرکزی است. برای دست یابی بدین هدف – ، گرانودیورتهای منطقه ولتوش از دیدگاه پتروگرافی ، پترولوژیکی، ژئوشیمیایی و ژئوکرونولوژی مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج مطالعات ما نشان می دهد که شباهتهائی از نظر ژئوشیمیایی و پترولوژیکی بین گرانودییوریتهای منطقه ولتوش و گرانودیوریتهای کانسار طلای پورفیری پتراچکوا هورا و گرانودریوریتهای توده آذرین بوهمیای مرکزی وجود دارد. تعیین سن این سنگها با روش U–PB مرسوم زیرکن و روش Pb–Pb تک بلور زیرین، سنی معادل کربونیفر زیرین (350–355 میلیون سال) را نشان میدهد. این سن نیز شبیهبه سنی است که در قبلا برای گرانودیوریتهای توده آذرین بوهمیای مرکزی و گرانودیوریتهای کانسار طلای پورفیری پتراچکوا هورا گزارش شده است. این مسئله نشان میدهد که گرانودیوریتهای مورد مطالعه ما آپوفیزی از توده آذرین بوهمیای مرکزی در منطقه ولتوش است.

راهنمای دریافت مقاله‌ی «رابطه گرانودیوریتهای منطقه ولتوش با توده آذرین بوهمیای مرکزی در جمهوری چک» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۴۴۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۵۶۰۰ تومان