اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

محل انتشار

ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

اطلاعات انتشار

سال

تیرهای مرکب بتن و فولاد به علت مزایای فنی و صرفه اقتصادی آنها کاربرد روزافزونی در صنعت ساختمان و پلسازی دارند با توجه به هزینه قابل توجه انجام آزمایشات ایجاد مدل اجزای محدود گزینه ای مناسب برای مطالعه رفتارهای تیرهای مرکب و قابهای با تیرهای مرکب بتن و فولاد است دراین مقاله مدل اجزای محدود قاب مرکب بتن و فولاد ارائه شده است برای مدلسازی بتن و فولاد از المان های مکعبی سه بعدی گل میخ ها و آرماتورها المان های تیری و خرپایی سه بعدی و ورق فلزی از المان های پوسته استفاده شده است مدلسازی آرماتورها برشگیرها و لحاظ نمودن برهمکنش سقف و تیرها از ویژگیهای این مدل المان محدود می باشد رفتار غیرخطی مصالح فولادی و بتنی رفتار غیرخطی هندسی همچنین ترک و شکست بتن در مدل المان محدود وارد شده است.

راهنمای دریافت مقاله‌ی «مدلسازی اجزای محدود قاب مرکب بتن و فولاد تحت اثر بارگذاری تناوبی با دامنه های بزرگ» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۵۴۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۶۷۰۰ تومان