اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

محل انتشار

Iranian Journal of Chemistry and Chemical Engineering (IJCCE)

اطلاعات انتشار

بيستم،شماره۱(پياپي ۲۵)، ۲۰۰۱، سال

صفحات

۲ صفحه، از صفحه‌ی ۲۰ تا صفحه‌ی ۲۱

کلمات کلیدی

2، 4، Dichloro، 7، 8، benzoquinoline، 2، 4، dichloroquinoline، 2، 4، 6، trichloroquinoine، Bis (2، 4، dichloroquinoline) methane، 2، Chloro، 1، 8، naphtyridine، 4، One

A facile one–pot method with good yield for the synthesis of 2,4–dichloroquinoline and some related new derivatives by condensation of the appropriate primary aromatic amine with malonic acid in presence of excess phosphorus oxychloride is described.

راهنمای دریافت مقاله‌ی «A facile one – pot method for synthesis of 2.4 dichloroquinoline derivatives» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۱۰۵۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۷۲۰۰۰ تومان