اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

نویسنده(ها)

، ، ، ، ،

محل انتشار

Iranian Journal of Chemistry and Chemical Engineering (IJCCE)

اطلاعات انتشار

سي و دوم،شماره۱(پياپي ۶۵)، ۲۰۱۳، سال

صفحات

۸ صفحه، از صفحه‌ی ۳ تا صفحه‌ی ۱۰

کلمات کلیدی

2، Aminobenzimidazole، 2، Aminobenzothiazole، 3، Amino، 1، 2، 4، triazole، 3، 5، Diamino، 1، 2، 4، triazole، 3، Amino، 5، thiomethoxy، 1، 2، 4، triazole، Ionic liquid

Benzazolo [2,1–b]quinazolinones and triazolo[2,1–b]quinazolinones were synthesized in high yields by the condensation reaction of an aldehyde and a cyclic β–diketone with 2 – aminobenzimidazole, 2 – aminobenzothiazole or 1, 2, 4 – triazole derivatives in 1 – butyl – 3 –methylimidazolium bromide as an ionic liquid under classic heating conditions within 5–60 minutes

راهنمای دریافت مقاله‌ی «A Rapid Combinatorial Library Synthesis of Benzazolo[2,1–b]quinazolinones and Triazolo[2,1–b]quinazolinones» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۷۲۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۱۱۰۰۰ تومان