اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

محل انتشار

علوم غذايي و تغذيه

اطلاعات انتشار

سال

صفحات

۶ صفحه، از صفحه‌ی ۳۱ تا صفحه‌ی ۳۶

راهنمای دریافت مقاله‌ی «اندازه گیری و ارزیابی فلزات سنگین در کنسروهای ماهی تون تولید شده از منابع مختلف صید در سال 1390» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۴۶۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۱۱۵۰۰ تومان