اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

محل انتشار

چهاردهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران

اطلاعات انتشار

سال

دراین مقاله ابتدا روشهای دمدولاسیون FSK بررسی می شود و سپس شبیه سازی ها بیان می گردد هدفکلی این مقاله معرفی روشهای دمدولاسیون FSK و بررسی عملکرد آنها می باشد.

راهنمای دریافت مقاله‌ی «بررسی روشهای دمدلاسیون FSK» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۴۴۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۵۶۰۰ تومان