اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

نویسنده(ها)

محل انتشار

انديشه گستر

اطلاعات انتشار

سال

صفحات

۴ صفحه، از صفحه‌ی ۶۸ تا صفحه‌ی ۷۱

راهنمای دریافت مقاله‌ی «مهندسی نگهداری و تعمیرات و نقش محوری آن در انتقال دانش فنی و فن آوری نوین» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۴۶۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۱۱۵۰۰ تومان