اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

محل انتشار

مجله تحقيق و توسعه مواد پرانرژي

اطلاعات انتشار

چهارم،شماره۲(پياپي ۷)، پاييز و زمستان ، سال

صفحات

۱۲ صفحه، از صفحه‌ی ۱۷ تا صفحه‌ی ۲۸

در این مقاله، آشکارسازی و شناسایی مواد منفجره به روش طیف سنجی تحرک یونی بررسی شده است. در این کار تحقیقاتی، با اصلاح و بهینه سازی دستگاه آزمایشگاهی طیف سنج تحرک یونی، پارامترهای مختلف دستگاه، از قبیل سرعت جریان گاز حامل و رانش، شدت میدان الکتریکی، بهینه گردید و دو روش وارد نمودن نمونه های جامد و محلول به سیستم، طراحی و ساخته شد و طیف تحرک یونی ترکیبات HMX، RDX، DNT، TNT و PETN بدست آمد و با بررسی مکانیسم واکنشهای یونیزاسیون، تتراکلرورکربن به عنوان ماده ای اصلاح کننده‏ای واکنشهای شیمیـایی و تنظیم‏کننده‏ی دستگاه، انتخاب گردید. اثرات دمـا بر ظهور طیف ها در طیف سنج تحرک یونی بررسی شده و دمای بهینه ی دستگاه، بدست آمد . از ویژگیهای منحصر بفرد طیف سنج تحرک یونی، حد تشخیص بسیار پایین، حساسیت بالا، قابلیت پرتابل شدن، سرعت پاسخ، عدم نیاز به آماده سازی نمونه، سادگی روش، قابلیت اعتماد و پایین بودن هزینه ی آن می باشد.

راهنمای دریافت مقاله‌ی «آشکار سازی و شناسایی مواد منفجره به روش اسپکترومتر تحریک یونی» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۴۸۵۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۱۴۵۰۰ تومان