اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

نویسنده(ها)

محل انتشار

Behbood journal

اطلاعات انتشار

سال

صفحات

۱۰ صفحه، از صفحه‌ی ۲۹ تا صفحه‌ی ۳۸

راهنمای دریافت مقاله‌ی «و قندی شدن غیرآنزیمی هموگلوبین LDL اثر آنتی اکسیدان دارچین و انیسون بر اکسیداسیون دیواره سلول های کبدی» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۵۲۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۱۳۴۰۰ تومان