اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

محل انتشار

سومین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران

اطلاعات انتشار

سال

دراین مقاله با معرفی مختصر الگوریتم رمزنگاری SOBER–128 به بررسی و تحلیل این الگوریتم توسط حمله تمایز با پوشانه خطی می پردازیم دراین تحلیل یک تقریب خطی برای فیلتر غیرخطی به کاررفته دراین الگوریم به دست می آوریم و نشان میدهیم که اریب تمایز دهنده می تواند با در نظر گرفتن جمله های درجه دوم از تقریب بهبود یابد اریب احتمالی تقریب درجه دوم به کاررفته در تمایز دهنده تقریبا برابر با O(2 –51.8 می باشد که درصورتی که ادعا داریم SOBER–128 با مشاهده O(2 103.6 کلمه از دنباله کلید از یک دنباله رمز تصادفی واقعی قابل تمایز است نشان میدهیم که اریبی تقریب خطی برابر مقدار –8.8 2 می باشد همچنین نتیجه گیری خواهیم نمود که با استفاده ا زجمله های درجه دوم در رمز SOBER–128 می توان اریبی به دست امده را بهبود بخشید.

راهنمای دریافت مقاله‌ی «بهبود حمله تمایز خطی برروی الگوریتم رمز جریانی SOBER–128» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۷۰۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۹۰۰۰ تومان