اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

نویسنده(ها)

محل انتشار

پيام مديران

اطلاعات انتشار

سال

صفحات

۸ صفحه، از صفحه‌ی ۴ تا صفحه‌ی ۱۱

راهنمای دریافت مقاله‌ی «برنامه ریزی و مدیریت» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۴۹۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۱۳۴۰۰ تومان